yellow shape
black shape

Challenges gezocht voor Innovative Development (ID)

24 november 2020

Vanaf februari 2021 start weer een nieuw semester van ID. Wij zijn op zoek naar bedrijven die een 'challenge' hebben. Een challenge kan een (multidisciplinaire) opdracht cq. project zijn waar onze studenten (minimaal) 1 semester aan werken. Een challenge kan een onderzoek zijn, kan een product of prototype zijn dat gebouwd wordt, experiment, e.d. De inhoud van de challenge kan een specifieke focus hebben, maar mag ook uit meerdere elementen bestaan: Business, Data, Software en Security. Van belang is dat de challenge een innovatief karakter bevat.

Heb je een challenge voor studenten?

ID biedt de flexibiliteit en ruimte om allerlei verschillende challenges in te brengen. In overleg is veel mogelijk! Wil je een challenge inbrengen of van gedachten wisselen? Neem contact op met Hamza Soekhai via h.soekhai@hhs.nl.

Deze challenges pakten studenten al op
- Onderzoeken hoe de software van de toekomst in de gezondheidssector gebruikt kan worden
- Een baanbrekende app op de markt brengen
- Fileproblematiek oplossen door de inzet van ICT 
- Processen binnen het sociaal domein vereenvoudigen door inzet van ICT
- Toetsen en implementeren van een bestaande (data science-)algoritme