yellow shape
black shape

Nieuwe challenge Dunea: recreatiedruk in de duinen

02 september 2021

Dunea, drinkwaterproducent en natuurbeheerder, heeft een nieuwe challenge voor HBO-ICT-studenten in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer. Een challenge is een innovatieve opdracht waar studenten een semester hun volle aandacht aan geven.

Steeds meer mensen weten de natuur te vinden. De drukte in natuurgebieden is toegenomen en zal blijven groeien als gevolg van bevolkingsgroei in de regio. “Wij gunnen iedereen een bezoek aan de duinen, maar dat moet in balans blijven met de kwetsbare natuur die ook de drinkwaterwinning beschermt,” vertelt innovatiemanager Annemarie Breet. “Het voorkomen van plaatselijk overtoerisme is beter dan genezen. Daarom werkt Dunea aan oplossingen, samen met de andere partners van Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD).”

Challenge
Breet: “Wij zouden de bezoeker de mogelijkheid willen bieden om van tevoren in te zien waar in Nationaal Park Hollandse Duinen de beste plek is voor een bezoek. Dit gebaseerd op de natuurbeleving die de bezoeker zoekt en de drukte ter plekke.” IT-studenten zijn helemaal vrij in het bedenken van een innovatieve oplossing.

Oplossing
“Wij hebben nog geen concreet concept of product voor ogen. De studenten mogen ons verrassen met hun kennis, inzicht en out-of-the-box-denken. Het is onze ambitie om, als er iets moois en goeds wordt opgeleverd door de IT-studenten, het ook echt in gebruik te gaan nemen.”

Beeld: Dunea