yellow shape
black shape

'Zorgen dat we aan de vraag naar dataprofessionals kunnen voldoen'

23 mei 2021

Nederland is een echte kenniseconomie. Wereldwijd bekleden we de vijfde positie, in Europa staan we zelfs op nummer één. Toch is het maar de vraag of dat ook zo blijft. Er is een dringend tekort aan goed geschoolde professionals op het gebied van data science en IT, terwijl zij juist nodig zijn om die positie van kenniseconomie te blijven behouden. Daarom heeft De Haagse Hogeschool een zelfstandige bachelor aangevraagd om zo snel mogelijk aan de vraag naar deze goed opgeleide professionals te kunnen voldoen.

Data science
“Goed opgeleide dataprofessionals zijn ontzettend belangrijk voor onze kenniseconomie,” vertelt Mirjam Boer, projectleider Applied Data Science bij De Haagse Hogeschool. “Data science kan in vele sectoren worden ingezet, bij voorkeur over sectoren heen en bij zeer diverse vraagstukken. Zo leveren slimme sensoren op lantarenpalen bijvoorbeeld informatie op over luchtkwaliteit of geluidsniveaus. Ook speelt data science een rol in analyses op be­lasting- of uitkeringsfraude en misdaadpreventie voor de overheid.”

Bachelor
Omdat er een dringend tekort aan deze mensen is, heeft De Haagse Hogeschool besloten om een zelfstandige bachelor aan te vragen op dat specifieke gebied. “Zo’n specifieke opleiding was er nog niet,” legt Mirjam uit. “Er zijn wel opleidingen die er onderdelen van behandelen en enkele data science-opleidingen op universiteiten, maar nog niet op hbo’s. De nieuwe opleiding richt zich op een cross-over tussen IT, wiskunde, veel domeinkennis en 21st-century skills. Dat zijn zeg maar persoonlijke vaardigheden die nodig zijn om, samen met de klant, te kijken naar wat er nodig is om data­problemen op te lossen. Die opleiding moet in Zoetermeer gaan starten.”

Aanvraag
“Zo’n aanvraag begint bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Daarin moet je aantonen of er vraag in de markt en ruimte in het huidige bestel van opleidingen is. Dat die vraag er is, moge duidelijk zijn. Het is zelfs zo dat het bedrijfsleven in de Randstad specifiek vraagt om de hbo’er Applied Data Science, terwijl die opleiding momenteel niet eens bestaat. Hoe bijzonder is dat?” Een aanvraag voor een nieuwe bachelor wordt niet van de een op de andere dag toegekend. Dat is een traject dat jaren duurt. “Vandaar dat we komend studiejaar, vanaf september a.s. nog niet als zelfstandige bachelor starten maar met een alternatief onderwijsaanbod beginnen. Zodra het kan, gaan we als zelfstandige bachelor verder.”

Goed vooruitzicht
Al mag de aangevraagde zelfstandige bachelor dan nog geen gelopen race zijn; Mirjam ziet dat er veel draagvlak is. “Voor een aan­vraag als deze is het belangrijk dat je sterke en grote namen achter je hebt staan die het nut van de opleiding onderschrijven. Het geeft de aanvraag gewoon meer kracht. De gemeente Zoetermeer heeft ons, samen met andere bedrijven van het Dutch Innovation Park, echt gesteund. Dat voelt erg goed.” De vooruitzichten voor de toekomst zijn dan ook goed. “We willen de opleiding ook in deeltijd gaan aanbieden, zodat mensen die al in het vakgebied actief zijn omgeschoold kunnen worden. Zo willen we de markt echt helpen.”

Heb je opleidingswensen of ideeën op dit vlak en wil je overleggen? Neem dan contact met Mirjam op via m.boer@hhs.nl.