yellow shape
black shape

Onderwijs in 2020: online en af en toe on-site

03 september 2020

Beginnen aan een nieuwe studie is altijd spannend. Dit schooljaar startten zo'n 80 nieuwe studenten aan de opleiding HBO-ICT van De Haagse Hogeschool in de Dutch Innovation Factory, en dat ziet er door de coronamaatregelen net iets anders uit dan we gewend zijn. Wat kan de nieuwe lichting studenten verwachten van hun eerste studiejaar?

Zoals veel studenten al gewend zijn van de laatste maanden van hun examenjaar zullen alle lessen in principe online gegeven worden. Voor contactmomenten wordt echter een uitzondering gemaakt. Studenten hebben bijvoorbeeld een vaste wekelijkse Challenge-dag, waarbij het van belang is dat een studiegroep bij elkaar komt. Bij contactmomenten in de DIF mogen er maximaal 12 studenten aanwezig zijn.

Online of on-site
Er is per studiejaar bekeken wat de mogelijkheden zijn in online en on-site lesmomenten. “Studenten van het eerste studiejaar hebben daarin extra aandacht gekregen, omdat we het belangrijk vinden dat zij elkaar niet alleen digitaal ontmoeten, maar ook in persoon.” vertelt Dave Stikkolorum, teamleider HBO-ICT in Zoetermeer. Vanaf het tweede leerjaar worden alle colleges online gegeven. “De studierichting Game Development wordt bijvoorbeeld volledig online gegeven. Mocht er behoefte zijn dan kan er gekeken worden naar on-site momenten, op maat. We bekijken per individu en situatie of we in de rustige uren coaching kunnen doen.”

Nieuwe online platforms
Andere speciale aandacht gaat naar het digitaal lesgeven. De Haagse Hogeschool is namelijk technisch medeontwikkelaar geworden van het open leerplatform koios.online. Op dit platform kunnen docenten en leerlingen interactief met elkaar communiceren. Docenten hebben in hun vrije tijd meegeholpen aan het opzetten van dit unieke platform, om het digitale onderwijs voor de studenten zo toegankelijk en leuk mogelijk te maken.

Huishoudelijke mededelingen
Verder wordt er ook nauw gelet op de hygiënevoorschriften. Lokalen worden voor een bepaald tijdvak maar door een groep gebruikt. Nadat deze groep het lokaal heeft verlaten, wordt de ruimte goed schoongemaakt en geventileerd zodat de volgende groep fris verder kan. Verder zijn praktische zaken zoals een looproute in het gebouw, extra aandacht voor het grondig wassen van de handen en afstand houden ondertussen al volledig ingeburgerd.

Volg de Dutch Innovation Factory op Facebook, LinkedIn en Twitter!