yellow shape
black shape

Vernieuwde minor: Becoming the Next Successful Online Startup

03 april 2020

Becoming the Next Successful Online Startup, zo heet de vernieuwde minor voor HBO-ICT-studenten van De Haagse Hogeschool. Studenten werken tijdens dit keuzeblok aan het fundament voor hun nieuwe, ICT-gerelateerde startup. Binnen enkele weken gaan de studententeams aan de slag.

Minor in ondernemerschap
De Haagse Hogeschool heeft meerdere studierichtingen waarbij ondernemerschap centraal staat. Anil Manraj, docent van de minor vertelt: “Wij zien de afgelopen jaren dat de manier waarop ‘traditionele ondernemers’ hun bedrijf opstarten erg afwijkt van de manier waarop moderne tech- en ICT-startups de markt betreden. Daarom is het van belang om studenten te leren hoe ze het opzetten van een moderne startup aan moeten pakken.”

Door veel persoonlijke aandacht binnen het onderwijs (kleine groepen, veel contacturen), dagelijkse begeleiding door ervaren ICT-ondernemers, motiverende succesvolle gastsprekers en tal van praktijk cases, worden studenten uitgedaagd zich te ontwikkelen op dit vlak. “Daarnaast bieden wij de studenten de ruimte om zichzelf te ontdekken op het gebied van ICT-ondernemerschap én aan de slag te gaan met hun eigen ingebrachte ideeën, wat de motivatie zeker ten goede komt”, aldus Anil.

Build-Measure-Learn
De minor is opgebouwd vanuit het Build-Measure-Learn-principe. Dit principe staat beschreven in de Lean Startup-theorie (Eric Ries, 2012) en ziet er in de praktijk als volgt uit:

Twaalf teams gaan een product ontwikkelen dat startupwaardig is. In de eerste weken beginnen ze aan de eerste versie van het product, het Minimal Viable Product (MVP), Build. Zij gaan meten of dit product echt waarde toevoegt vanuit het perspectief van de door hun bepaalde doelgroep, Measure. Hierna kunnen het product en businessplan nog worden aangepast, Learn, om een zo volledig mogelijk plan klaar te hebben staan voor productie.
Na twintig weken hebben de teams een compleet businessplan en de eerste versie van hun product klaar. Dit presenteren zij aan daadwerkelijke potentiële investeerders. Is hun idee sterk genoeg, dan kan een investeerder met ze in zee. Wie weet zit de volgende Facebook, AirBnb of Spotify ertussen!

Internationaal
De Haagse Hogeschool is een internationaal georiënteerde hogeschool met studenten vanuit de hele wereld. Deze minor is niet specifiek gericht op internationale studenten, maar door het internationale karakter van startups en de voertaal binnen de minor (Engels), trekt deze minor veel internationale studenten aan. Dit past helemaal binnen de Dutch Innovation Factory!

Wil je meer informatie over de minor? Neem dan contact op met Anil Manraj via A.A.Manraj@hhs.nl.

Volg de Dutch Innovation Factory op FacebookLinkedIn en Twitter!