yellow shape
black shape

CHALLENGES


De HBO-ICT-differentiatie Innovative Development (ID) is een bijzondere differentiatie: ID is namelijk gebaseerd op onderzoekend leren en vraaggestuurd onderwijs. Centraal staat een zogeheten challenge.

Wat is een challenge?
Een challenge kan een innovatieve, multidisciplinaire opdracht of project zijn waar studenten (minimaal) een semester hun volle aandacht aan geven. Een challenge kan onder meer een product of te bouwen prototype, een onderzoek of een experiment zijn. De inhoud van de challenge kan een specifieke focus hebben, maar mag ook uit meerdere elementen bestaan, zoals business, data, software en/of security.

Onderwijs is uitdaging
Als studenten voor de differentiatie ID kiezen, worden ze uitgedaagd en kiezen ze ervoor om hun talenten optimaal te ontdekken en te ontwikkelen. Zij krijgen de ruimte om te focussen op de gebieden waarin zij excelleren. De challenge ís het onderwijs; er wordt daarnaast geen vast programma aangeboden zoals bij de overige differentiaties. Studenten krijgen de ruimte om hun opdracht te exploreren en worden hierin begeleid door docenten in de rol van coaches met wie zij per semester maatwerkonderwijs inplannen. Kortom: het onderwijs wordt afgestemd op de challenge waarmee de studenten aan de slag gaan.

Heb je een challenge voor studenten?
ID biedt de flexibiliteit en ruimte om allerlei verschillende challenges in te brengen. In overleg is veel mogelijk! Wil je een challenge inbrengen of van gedachten wisselen? Neem contact op met Hamza Soekhai via h.soekhai@hhs.nl.

Hieronder een overzicht van challenges waarmee studenten momenteel bezig zijn.

Gemeente Zoetermeer

yellow shape

Verstoringen op de infrastructuur vormen een serieuze bedreiging voor een gemeente, waar het belangrijk is dat alle informatie en diensten 24/7 online beschikbaar zijn. Het afdelingshoofd Informatie & Automatisering van gemeente Zoetermeer wil graag de ‘gezondheid’ van de IT-infrastructuur van de gemeente in kaart brengen. Door te monitoren en vroeg te signaleren k ...

Lees meer

Cegeka

yellow shape

De afgelopen zes maanden heeft een groep Innovative Design-studenten zich gebogen over oplossingen voor de waarborging van de 1,5-meter samenleving binnen de Dutch Innovation Factory, door middel van het gebruik van het Internet of Things (IoT). Hiervoor hebben de studenten een sensor ontwikkeld die meet of een ruimte ‘veilig’ is en de 1,5-meter in die ruimte gewaarborgd kan wor ...

Lees meer

Stichting Rotterdam The Hague Innovation (RHIA) Airport & Adecs

yellow shape

Gemeente Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport zijn de initiatiefnemers van RHIA. Met de oprichting van RHIA  pakken zij de economische, maatschappelijke en sectorale uitdagingen van de luchtvaart vanuit een integrale aanpak op. 

Eén van de projecten is het Airport Technology Lab (ATL). Het ATL is een ontwikkel-, test- en demonstratieomgeving voor innovatieve pro ...

Lees meer

De Haagse Hogeschool, Center of Expertise Cyber Security (CoECS)

yellow shape

Het Center of Expertise is een onderzoeksgroep aan De Haagse Hogeschool en bestaat uit een aantal lectoraten die zich met name bezighouden met hoe de Cyberweerbaarheid van organisaties vergroot kan worden.

De studenten zijn gevraagd om de technische basis te bouwen van een experimenteel ‘Human Behaviour’ lab. Dit lab moet inzicht gaan geven in het (veilige en o ...

Lees meer

De Haagse Hogeschool, HBO-ICT

yellow shape

Een challenge afkomstig van één van de docenten van de opleiding HBO-ICT. De challenge is een manier te vinden om bouwers van een LEGO-product te helpen met het vinden van het juiste LEGO-onderdeel. In de ideale situatie wordt een (mobiele) app gebouwd, waarmee de beschikbare LEGO-steentjes gescand kunnen worden en het onderdeeltje dat nodig is - op een nog te b ...

Lees meer